Circles

V tejto chvíli máme vytvorené 3 kruhy

31 March 2017 nad jazerom ‚Mútnô‘, nad Banskou Bystricou

14 May 2017 v Prenčove, pod Banskou Štiavnicou

15 November 2017 v Javorie Center, Javorie, pri Detve

 

Stromčeky prvého kruhu

Vysadené 31. Marca 2017 nad Mútnym jazerom, Banská Bystrica, Slovensko, Centrálna Európa, Zem, Slnečná sústava, galaxia Mliečnej dráhy

First Circle

Stromčeky prvého kruhu vysadeného 31.03. 2017 nad Mútnym jazerom, Banská Bystrica, Slovensko, Centrálna Európa, Zem, Slnečná sústava, galaxia Mliečnej dráhy

Druhý kruh v Prenčove

Vysadený medzinárodným tímom 14. Mája 2017 v Prenčove, Banská Štiavnica, Slovensko, Centrálna Európa, Zem, Slnečná sústava, galaxia Mliečnej dráhy